ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
«    Лютий 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
КУРСИ ВАЛЮТ
???? ???????? ?????? ?? ??????
АРХІВ НОВИНЧервень 2024 (9)
Травень 2024 (12)
Квітень 2024 (7)
Березень 2024 (12)
Лютий 2024 (18)
Січень 2024 (2)

«Розвиток професійної мовної компетентності»


Категорiя: ---       Дата: 29-02-2024, 14:27      
«Розвиток професійної мовної компетентності»

   28-29 лютого 2024 року у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Розвиток професійної мовної компетентності» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування області.
   Протягом навчання слухачі удосконалюють свої знання з питань:

 • державна мова – мова професійного спілкування;
 • комунікативні якості мовлення;
 • орфоепічні норми української мови;
 • спілкування як інструмент професійної діяльності.

   Зі слухачами працює РУДЬ Ольга Миколаївна, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат філологічних наук.
    Обсяг програми навчання становить 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС).
   Щиро дякуємо Ользі Миколаївні за професійний підхід в процесі підвищення кваліфікації публічних службовців, а також учасникам програми за їх активність під час навчання!


«Розвиток системного мислення»


Категорiя: ---       Дата: 27-02-2024, 12:39      
«Розвиток системного мислення»

      З 26 до 29 лютого 2024 року в Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Розвиток системного мислення» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування області.
    Мета програми: формування компетентностей щодо застосування в професійній діяльності системного підходу до аналізу ситуації у вирішенні комплексних завдань, моделювання системи з  передбачуваними результатами та прийняття ефективних рішень.
    Зі слухачами працює Лебідь Андрій Євгенійович, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, доктор філософських наук, професор.


«Управлінська риторика та ораторське мистецтво»


Категорiя: ---       Дата: 27-02-2024, 11:17      
«Управлінська риторика та ораторське мистецтво»

      26 та 28 лютого 2024 рок у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Управлінська риторика та ораторське мистецтво» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.
    Метою прогами є вдосконалення і розвиток у слухачів сучасних компетентностей щодо підготовки та здійснення публічних виступів перед аудиторією у відповідності до потреб службової діяльності та сприяння виявленню, формуванню, розвитку і вдосконалення лідерських якостей.
    Під час навчання слухачі отримують знання про основні прийоми, структуру та жанри професійного спілкування, розвивають уміння вести розгорнутий монолог та навчаються монологічному та діалогічному мовленню фахового спрямування.
     Зі слухачами працює Будянський Дмитро Васильович,  доцент кафедри сценічного мистецтва, естради та методики режисерування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, заслужений працівник культури України, кандидат педагогічних наук.


«Забезпечення гендерного паритету на публічній службі»


Категорiя: ---       Дата: 23-02-2024, 15:02      
«Забезпечення гендерного паритету на публічній службі»

   22-23 лютого 2024 року у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить навчання за загальною короткостроковою програмою «Забезпечення гендерного паритету на публічній службі» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування області.
    Метою програми є підвищення рівня професійної компетентності слухачів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, вироблення вмінь їх застосування у практичній діяльності: попередження гендерної дискримінації; сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом; подолання гендерної нерівності у сфері публічного управління.
   Зі слухачами працюють: Костенко Андріана Миколаївнадоцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ, доктор політичних наук, професор, Савельєва Юлія Михайлівнастарший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ, кандидат філософських наук та Сахно Крістіна Сергіївнаасистент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ.


«Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції»


Категорiя: ---       Дата: 21-02-2024, 11:28      
«Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції»

    З 19 до 22 лютого 2024 року в Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, 1-ша група.
      Зі слухачами працюють досвідчені науковці і практики, які під час своїх занять розглядають актуальні питання сьогодення:

 • правові аспекти захисту особи у разі корупційних правопорушень. Доброчесність як принцип етичної поведінки публічних службовців;
 • зарубіжний досвід організації та здійснення протидії корупції;
 • адміністративно-правові заходи протидії корупції;
 • запобігання та протидія колабораційній діяльності;
 • застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю;
 • корупційні ризики в діяльності публічних службовців та інститут викривачів як перспектива ефективної боротьби з корупцією;
 • види корупційних правопорушень та відповідальність за їх вчинення тощо.

«Стратегічний та проєктний підхід в управлінні регіональним та місцевим розвитком»


Категорiя: ---       Дата: 21-02-2024, 10:27      
«Стратегічний та проєктний підхід в управлінні регіональним та місцевим розвитком»

     З 19 до 22 лютого 2024 року у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить навчання за загальною короткостроковою програмою «Стратегічний та проєктний підхід в управлінні регіональним та місцевим розвитком» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування області.
    Метою програми є підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в процесі оволодіння мистецтвом стратегічного планування в управлінні місцевим і регіональним розвитком.
   Навчання за даною програмою спрямоване на розвиток у слухачів ключових навичок і компетенцій у сфері стратегічного планування та співпраці з громадою, а саме:

 • вивчення етапів стратегічного планування: знайомство з концепцією стратегічного планування, визначення місії та цілей організації або громади, аналіз поточного стану та формулювання стратегічних напрямків розвитку;
 • методи роботи з громадою: вивчення методів взаємодії з різними групами громадськості;
 • навички збору та аналізу даних: навчання методам збору, обробки та аналізу інформації, яка потрібна для прийняття стратегічних рішень;
 • проведення SWOT-аналізу: навчання методиці SWOT-аналізу для оцінки сильних сторін, слабких сторін;
 • рекомендації щодо формування пакету проєктів розвитку: вивчення процесу підготовки пакету проєктів з урахуванням результатів SWOT-аналізу та стратегічних цілей;
 • підготовка якісної проєктної заявки: розробка проєктної документації з визначенням мети, завдань, бюджету, термінів реалізації та інших ключових аспектів проєкту;
 • розробка плану дій: формулювання конкретних кроків та заходів для досягнення стратегічних цілей, включаючи визначення відповідальних осіб, ресурсів та термінів.

   Зі слухачами працює Медвідь Вікторія Юріївна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та міжнародних відносин Полтавського державного аграрного університету, професор.


«Пам'ятка для суб'єктів декларування»


Категорiя: Запобігання проявам корупції       Дата: 20-02-2024, 15:19      

«Пам'ятка для суб'єктів декларування» розроблена відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації


«Формування професійних компетентностей з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації»


Категорiя: ---       Дата: 20-02-2024, 11:01      
«Формування професійних компетентностей з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації»

   З 19 до 20 лютого 2024 року у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить дистанційне навчання за загальною короткостроковою програмою «Формування професійних компетентностей з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування області.
   Метою програми є підвищення професійної компетентності слухачів з формування практичних умінь і навичок з питань дотримання прав людини і громадянина, запобігання та протидії дискримінації.
   У ході навчання слухачі розглядають наступні питання:

 • дотримання прав людини;
 • протидія дискримінації;
 • Стратегія сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини;
 • механізм захисту прав людини.

  Зі слухачами працює досвідчений викладач-практик СЕМЕНОВ Володимир Миколайович, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, кандидат наук з державного управління.

  Обсяг програми навчання становить 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС).


Загальна професійна програма підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)


Категорiя: ---       Дата: 16-02-2024, 11:29      
Загальна професійна програма підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

   16 лютого 2024 року завершується дистанційне навчання за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки), 1-ша та 2-га групи.
   Під час навчання слухачі мали можливість розвинути навички управління змінами на організаційному рівні, зрозуміти напрями та методи забезпечення ефективного функціонування фінансово-бюджетного механізму, формулювати цілі та завдання орієнтовані на результат, а також сприймати зміни та інновації в умовах воєнного стану. Також протягом навчання слухачі оновили свої знання та удосконали навички за вибірковими модулями, а саме:

 • ефективне лідерство в органах місцевого самоврядування;
 • ефективні методи прийняття управлінських рішень;
 • стратегічне управління та проєктний менеджмент в органах місцевого самоврядування.

  Всі учасники успішно склали поточне та вихідне тестування та отримають сертифікати про підвищення кваліфікації в обсязі 72 академічні години (2,4 кредиту ЄКТС).


«Молодіжна політика, заснована на підходах участі»


Категорiя: ---       Дата: 13-02-2024, 16:34      

  З 12 до 15 лютого 2024 року у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходить навчання за загальною короткостроковою програмою «Молодіжна політика, заснована на підходах участі» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування області.
 Метою програми є підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики з урахуванням стандартів та підходів Ради Європи.
   Програма передбачає вивчення таких тем:

 • молодіжна політика;
 • молодь та дослідження її потреб;
 • забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики на місцевому, регіональному та державному рівнях.

  Зі слухачами працює Діброва Владислав В’ячеславович, голова правління «Сумської молодіжної організації «Ліцей».
   Обсяг програми навчання становить 24 години (0,80 кредиту ЄКТС).

«Молодіжна політика, заснована на підходах участі»

«Молодіжна політика, заснована на підходах участі»

«Молодіжна політика, заснована на підходах участі»
__________ _____________ __________ ______ ____ ______ ______________ __________ ________ ______ ________ _____ ________ _______ _____ _________ ____ ______ _____ ______ ___ __________ ____ _______ ______ ______ ______ ________ ______ ____ ________ ____ ________ _______ ______
ОПИТУВАННЯ
Чи має для Вас практичне значення підвищення кваліфікації
Так
Ні
Частково
Не замислювався
?????? ????? ??????
?????? ????? ??????
??????? ???? ??????
?????? ????????????????
?????? ??????? ????
?????? ?i??? ????
????????? ???????? ???????? ??????
???????? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????
{sape_links}