ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
«    Вересень 2011    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
КУРСИ ВАЛЮТ
Курсы валют Национального Банка Украины
АРХІВ НОВИНГрафік особистого прийому громадян


ГРАФІК
особистого прийому громадян

 директором Сумського центру післядипломної освіти

 

 

Дні прийому

Години прийому

Перший і третій четвер місяця

з 15.00 до 17.00

Другий і четвертий вівторок місяця

з 15.00 до 17.00

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян

 заступником директора Сумського центру післядипломної освіти

 

 

Дні прийому

Години прийому

Перший і третій понеділок місяця

з 15.00 до 17.00

Друга і четверта середа місяця

з 15.00 до 17.00

 Контакти


Категорiя: Контакти       Дата: 17-09-2011, 11:56      

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2.
тел: 62-03-58 – приймальня центру
факс: 63-27-26
e-mail: scpo_sumy@sm.gov.ua

Керівництво

1.

Варуха

Світлана Миколаївна

директор

7 поверх
к. 104

63-27-27

2.

Чечіль
Оксана Сергіївна

заступник директора

7 поверх
к. 103

63-27-26

Бухгалтерія

3.

Божкова
Наталія Іванівна

головний бухгалтер

7 поверх
к. 113

62-03-58

4.

Баранець
Вікторія Миколаївна

економіст з праці

7 поверх
к. 113

62-03-58

Навчальний відділ

5.

Кучменко
Юлія Володимирівна

начальник відділу

2 поверх
к. 3

62-03-25

6.

Ситник
Світлана Михайлівна

методист

2 поверх
к. 3

62-03-25

Навчально-методичний відділ

7.

Гученко
Ольга Вадимівна

начальник відділу

2 поверх
к. 3

62-03-25

8.

Бурятова
Діана Борисівна

методист

2 поверх
к. 3

62-03-25

Відділ технічних засобів навчання

9.

Сахно

Олена Миколаївна

начальник відділу

2 поверх
к. 3

62-03-25

10.

Яцура

Сергій Петрович

провідний фахівець

2 поверх
к. 4

62-98-14


Контроль знань


Категорiя: Контроль знань Система       Дата: 17-09-2011, 11:55      

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система контролю знань слухачів розрізняє види контролю, що можуть застосовуватися в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - вхідний, поточний, підсумковий.

Вхідний контроль покликаний визначити рівень знань, умінь та навичок, якими вже володіють слухачі, з метою визначення ступеня їх готовності до сприйняття нових програм, предметів, окремих модулів тощо.

Вхідний контроль варто проводити у формах співбесіди, тестування, анкетування, виконання професійних завдань тощо.

Підсумковий контроль проводиться для визначення якості засвоєння конкретного модуля чи навчальної програми, а також для загальної оцінки результатів навчання. Такий контроль організовується на рівні центру та здійснюється у різних формах: співбесіди, тестування, семінарського заняття, обміну досвідом роботи, заліку тощо.

Однією з можливих форм усіх трьох видів контролю знань є анкетування. Як одна з форм соціологічного дослідження, воно використовується для оцінки знань слухачів (найчастіше – як форма вхідного або підсумкового, інколи і як форма поточного контролю).

Анкетування може здійснюватись як викладачем, так і організаторами навчання.

Співбесіда – є основним методом виявлення рівня навчальних досягнень слухачів. У ході співбесіди систематизується та узагальнюється засвоєні знання, аналізуються помилки, виявляються прогалини у знаннях, використовуються оперативні та доцільні шляхи їх усунення тощо.

Тестування - проводиться як комплексна перевірка знань слухачів з модулів, передбачених навчальним планом. Тестування проводиться за питаннями, складеними відповідно до навчальної програми, з урахуванням такої форми організації навчання, як самостійна робота слухачів.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих слухачі готують тези виступів на  підставі індивідуально виконаних завдань.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Слухачам, які виконали навчальну програму та здали залік, видається свідоцтво (сертифікат) про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Матеріали для контролю з перевірки рівня знань
Вхідна анкета


З метою надання якісних освітніх послуг та формування професійних програм з урахуванням побажань і пропозицій слухачів Сумський центр післядипломної освіти здійснює вивчення індивідуальних навчальних потреб та інтересів слухачів шляхом їх попереднього опитування.

Завантажити картку слухача (pdf-файл можна редагувати)

 

Вхідна анкета
Завантажити картку слухача (pdf-файл можна редагувати)

 Підвищення кваліфікації


Категорiя: Підвищення кваліфікації       Дата: 17-09-2011, 11:54      

Підвищення кваліфікації

 

Швейцарсько-український освітній проект
 «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

 

На шляху до побудови європейського, демократичного суспільства Україні необхідно здійснити ряд системних перетворень. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що буда ратифікована 20 вересня 2014 року, ще раз підкреслила верховенство демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод. Імплементація зазначеної Угоди передбачена до 2017 року, а це означає велику роботу до практичної розбудови демократичного суспільства – впровадження системного підходу до вивчення публічних процесів, пов’язаних з реалізацією владних повноважень органів державного управління і місцевого самоврядування. Це вимагає формування системної парадигми демократичного врядування, яка органічно поєднала б у собі всі ці суспільні явища і процеси, породжені демократизацією державного управління.

Сучасна практика державного управління в Україні свідчить про неефективність традиційних механізмів державного управління та про необхідність запровадження нових концепцій публічного адміністрування  та менеджменту, що відповідають потребам часу. Це, зокрема “добре врядування”(англ. good governance), яке вважається необхідним елементом демократичного політичного режиму. Основною особливістю зазначеної концепції є побудова діяльності органів влади із залученням організацій громадянського суспільства та приватного сектору. Демократичний політичний процес має дати громадянам реальну можливість бути його учасниками. Для цього необхідно сприяти забезпеченню свободи дій та вираження особистості, адже "свобода і можливість для особи діяти і виражати себе становлять найважливіші показники чесного і вмілого управління". Це модель демократичного врядування, яка є на сьогодні найбільш привабливою для України, оскільки вона сприяє взаємодії держави і суспільства. Запровадження цієї моделі потребує відповідної політики, зокрема в галузі освіти.

У цьому контексті особливого значення набуває утвердження принципів демократичного врядування у місцевих громадах через поширення знань з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ). Освіта для розвитку демократії в Україні є комплексним напрямом державно-громадської діяльності, спрямованим на реалізацію впродовж життя людини широкого спектра підходів, програм, ініціатив, серед яких основне місце займають Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) та Освіта з прав людини (ОПЛ). В Україні реалізується низка ініціатив, спрямованих на посилення демократизації українського суспільства, розширення практики демократичного врядування.

Про проект

Однією з таких ініціатив є швейцарсько-український освітній проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»  (DOCCU), який реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2011-2014 роки, а саме в рамках її напрямку «Місцеве самоврядування і публічні послуги». Донором проекту є Швейцарска Конфедерація, а головним виконавцем  проекту - Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія).

Головною метою проектує підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні.  

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.

Перша фаза триватиме з 1 вересня 2013 року по 30 вересня 2015 року.

У ході впровадження проекту важливою є співпраця та підтримка Адміністрації Президента України, Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії педагогічних наук України, обласних державних адміністрацій, міжнародних і громадських організацій.

Проект передбачає поширену та поглиблену імплементацію ОДГ/ОПЛ для досягнення наступних цілей:

- Посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ.

- Реалізація принципів «доброго управління» шляхом поширення знань про ОДГ/ОПЛ серед державних службовців за допомогою впровадження відповідного навчального курсу в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.

- Посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Проект DOCCU має на меті впровадити ОДГ/ОПЛ на національному, регіональному та місцевому рівнях серед державних службовців та освітян, поділившись відповідними знаннями та практичним досвідом, які стануть доступними широкому загалу за допомогою стаціонарних та дистанційних форм навчання, а також поширення знань через засоби масової інформації і випуск спеціальних публікацій для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та освітян.

Задача DOCCU – сприяти створенню середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини, гендерна рівність, збалансований розподіл повноважень та економічна стабільність. Належне управління та гендерна рівність є пов’язаними темами, яким ШАРС приділяє особливу увагу. Хоча обидва поняття закріплені законом, треба докласти багато зусиль для мінімізації розриву між теорією закону та реальною дійсністю.

Семінари та тренінги

НАДУ забезпечує впровадження Компоненту 1 «Державні службовці» проекту DOCCU на національному рівні. Проект спрямовано на розбудову громадянського суспільства в Україні з метою:

- посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ;

- реалізації принципів Good governance (належного врядування) шляхом поширення освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) серед державних службовців;

- створення і впровадження навчального курсу з ОДГ/ОПЛ в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;

- посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Діяльність за проектом у 2014-2015 рр. передбачає проведення в НАДУ циклу з трьох триденних семінарів-тренінгів та розроблення навчального курсу з ОДГ/ОПЛ для програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях. У 2015 році діяльність за проектом передбачає навчання на семінарах-тренінгах 40 нових майстер-тренерів з ОДГ/ОПЛ для державних службовців, та безпосереднє впровадження курсу з ОДГ/ОПЛ у систему підготовки державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в України.

Програму семінару-тренінгу розроблено відповідно до Хартії Ради Європи про виховання демократичної громадянськості та освіти в області прав людини, яка була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року, з урахуванням рекомендацій та матеріалів посібників з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.

Тематика дидактичних семінарів для тренерів з підготовки державних службовців з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, а також впровадження модуля «Демократичне громадянство» за у проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» включає навчання за трьома блоками.

БЛОК 1. Освіта з питань демократичного громадянства і демократичне врядування

- Демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства .

- Демократія: зміст і особливості. Сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування

- Освіта для демократичного громадянства та Освіта з прав людини.

БЛОК 2. Демократичне врядування як концепція державного управління в Україні

- Сучасні концепції державного управління та державної служби.

- Розвиток професійних компетентностей  державних службовців

- Демократичне врядування у щоденній практиці роботи державних службовців : переваги, проблеми, виклики та становлення.

БЛОК 3. Основи викладання курсу ОДГ/ОПЛ для державних службовців

- Навчання демократії та прав людини. Методика викладання ОДГ / ОПЛ.

- Професійні компетентності, які необхідні тренерам  для викладання курсу ОДГ/ОПЛ.

- Укладання власного портфоліо тренера для підготовки державних службовців з ОДГ/ОПЛ.

Участь у проекті візьмуть державні службовці, викладачі, працівники регіональних Центрів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. В майбутньому проект передбачатиме навчання означених категорій слухачів за дистанційною та заочно-дистанційною формою.

Сподіваємось, що реалізація швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU) сприятиме утвердженню демократичних принципів державного управління, розвитку усвідомленого громадянства.

Більше інформації про проект Ви знайдете на сайті https://doccu.in.ua.


Навчальна література


  МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ЦЕНТРУ

 

  2007 рік  

Англійська мова

Голубкова Н.Л. – старший викладач кафедри практики англійської мови СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

   2008 рік  
Міжнародний протокол у регіоні

Борисова Л.Л. – головний спеціаліст управління зовнішньоекономічних зв’язків головного управління економіки Сумської облдержадміністрації

  2009 рік  
Перші кроки до ділової англійської мови

 

Голубкова Н.Л. – старший викладач кафедри практики англійської мови СумДПУ ім. А.С. Макаренка
Коваленко А.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології СумДПУ ім. А.С. Макаренка
Голубкова І.В. – асистент національного координатора МОП в Україні (Представництво ООН)

Ділова мова в українській мовній системі

Іваненко В. Ю. – методист навчально-організаційного відділу Сумського центру післядипломної освіти

Психологія розвитку ключових професійних компетенцій державних службовців

Улунова Г.Є - кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

2010 рік

 

Професійний етикет державних службовців

Улунова Г.Є - кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

2011 рік

 

Адміністративна відповідальність у державному управлінні

Лук’янець Д.М. – професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Української академії банківської справи

Гендерна політика держави на сучасному етапі

Луценко О.А. – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, директор Сумського міського гендерного центру

 

2012 рік

 

Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування

Сидоренко Н.О. – начальник відділу інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності та координації державних закупівель управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради

Ділова мова в українській мовній системі

Іваненко В.Ю. – методист навчально-організаційного відділу Сумського центру післядипломної освіти

Психологія публічного виступу державних службовців

Улунова Г.Є - кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

2014 рік

 

Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян

Лебідь Н.В. – начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації

Методичні рекомендації по створенню громадських пасовищ

Головне управління Держземагентства у Сумській області:

Оленич П.С., Пелих В.М.,

Лях Ю.М., Старинська О.О.,

Ковзік В.А. 

Методичні матеріали з питань здійснення повноважень у сфері регулювання земельних відносин

Головне управління Держземагентства у Сумській області:

Оленич П.С., Пелих В.М.,

Лях Ю.М., Старинська О.О.,

Ковзік В.А. 

Посвідчення довіреностей посадовими особами органів місцевого самоврядування. Довідник. У питаннях і відповідях. Зразки. Нормативні акти

Сіряченко Н.Ю. - кандидат юридичних наук, нотаріус Сумського міського нотаріального округу

Лідерство: сучасні підходи до управління на місцевому рівні

Гученко О.В. – начальник навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти, магістр з адміністративного менеджменту

Протидія торгівлі людьми

Кучменко Ю.В. - методист навчально-організаційного відділу Сумського центру післядипломної освіти, магістр з адміністративного менеджменту 

Методичні матеріали проведення земельних торгів в Сумській області

ГУ Держземагентства у Сумській області; Сумське обласне управління водних ресурсів; Департамент екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської облдержадміністрації; Управління охорони, використання і відтворення водних бiоресурсiв та регулювання рибальства в Сумській області

Методичні матеріали з питань надання водних об’єктів у користування на умовах оренди в Сумській області

ГУ Держземагентства у Сумській області; Сумське обласне управління водних ресурсів; Департамент екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської облдержадміністрації; Управління охорони, використання і відтворення водних бiоресурсiв та регулювання рибальства в Сумській області

Ділова мова в українській мовній системі. Навчально-дидактичний посібник. Частина І. Фонетика. Графіка. Лексикологія

Іваненко В.Ю. – начальник навчально-організаційного відділу Сумського центру післядипломної освіти, магістр з адміністративного менеджменту

Ділова мова в українській мовній системі. Навчально-дидактичний посібник. Частина ІІ. Морфологія

Іваненко В.Ю. – начальник навчально-організаційного відділу Сумського центру післядипломної освіти, магістр з адміністративного менеджменту

Довідник з питань роботи реабілітаційних комісій

Бурятова Д.Б. - методист навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти

 

2015 рік

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Електронні таблиці Microsoft Excel
 

Чечіль О.С. - заступник директора Сумського центру післядипломної освіти

Комфортний перехід до оновленої версії Microsoft Word 2010

Сахно В.В. - методист навчально-організаційного відділу Сумського центру післядипломної освіти

 

2016 рік

 

Документообіг та контроль як критерії оцінювання діяльності органів державного управління

Купрієнко А.М. – головний спеціаліст відділу документообігу та контролю апарату Сумської обласної державної адміністрації

Нікітіна В.А. – завідувач сектору контролю апарату Сумської обласної державної адміністрації

Котляр І.Ю. – заступник начальника загального відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Методичні матеріали щодо розвитку зеленого туризму в Сумській області

Мельник О. П. – начальник управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації

Ігнатченко А. М. – заступник начальника управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації 

Бурятова Д. Б. – методист навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти 

Методичні рекомендації щодо обмежень при проходженні державної служби та запобігання проявам корупції 

Гаврилюк М. П.заступник начальника Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби

Гученко О. В.начальник навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти

 

2017 рік

 

Побудова єдиної системи управління як головний фактор досягнення результату

Чаусовська С. І. – заступник керівника апарату - начальник організаційного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Макуха О. С. начальник відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації

Лебідь Н. В. начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління

Василенко О. М. головний спеціаліст організаційного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Документообіг та контроль як критерії оцінювання діяльності органів державного управління

Купрієнко А. М. головний спеціаліст відділу документообігу та контролю апарату Сумської обласної державної адміністрації

Нікітіна В. А. – завідувач сектору контролю апарату Сумської обласної державної адміністрації

Котляр І. Ю. –  начальник загального відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

 

Методичні рекомендації щодо обмежень при проходженні державної служби та запобігання проявам корупції

Гаврилюк М.П.заступник начальника Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби

Гученко О.В.начальник навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти

Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у місцевих державних адміністраціях (коментарі, зразки, роз’яснення)

Макуха О.С. – начальник відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління

Бєляєв А.О. – заступник начальника відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації

 


Навчально-методичні матеріали


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Матеріали до семінару "Стратегічний та проектний підхід в управлінні регіональним та місцевим розвитком"
Методичні рекомендації  "Електронне урядування: базовий курс"
Методичні рекомендації по роботі зі зверненням громадян
Інформаційні матеріали "Європейська  та євроатлантична інтеграція України /сучасний стан і перспективи/
Методичний прсібник "Рівність прав та можливостей жінок та чоловіків"

Методичні рекомендації з питань підготовки службових документів та організації контролю за їх виконанням. 2019.

Матеріали до семінару «Документоведення в управлінській діяльності»

Методичні рекомендації "Побудова єдиної системи управління як головний фактор досягнення результату" для керівників апаратів районних державних адміністрацій, керуючих справами виконавчих комітетів міських рад
 

Методичні матеріали для слухачів відеосемінару "Організація та проведення публічних закупівель" (Prozorro)

Методичні матеріали для слухачів семінару "Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній службі"

 

Методичні матеріали для слухачів семінару "Правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій" - для керівників, спеціалістів юридичних підрозділів районних державних адміністрацій та спеціалістів структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації

 

Методичні матеріали для слухачів постійно діючого семінару "Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній службі" - для державних службовців, відповідальних за ведення кадрової роботи в місцевих органах влади

 

Методичні матеріали до семінар "Реформа з децентралізації влади в Україні. Можливості та виклики для територіальних громад"

 

Методичні матеріали до семінару "Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній службі"

Посібник "Оцінювання результатів службової діяльності: крок за кроком"


 

ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Інтерактивні технології навчання Колосок С.І. - доцент кафедри управління Сумського державного університету, кандитат економічних наук, доцент
Самоуправління Колосок С.І. - доцент кафедри управління Сумського державного університету, кандитат економічних наук, доцент
Лідерство Колосок С.І. - доцент кафедри управління Сумського державного університету, кандитат економічних наук, доцент
Медіаграмотність громадян Луценко С.М. – доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Електронне декларування державних службовців

Колодченко О.В. – головний спеціаліст сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської облдержадміністрації

Менеджмент в органах державної влади Луценко С.М. – доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Комунікаційні інструменти для створення позитивного іміджу та побудови репутації

Макуха О.С. - начальник відділу кадрової роботи апарату Сумської облдержадміністрації

Сучасний стан протидії корупції. Нове в антикорупційному законодавстві України

Гаврилюк М.П. - заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Харківській та Сумській областях

Обмеження до осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування: поняття та особливості

Гаврилюк М.П. - заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Харківській та Сумській областях

Нова державна служба: нова модель державного сервісу

Гаврилюк М.П. - заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Харківській та Сумській областях

Впровадження Закону України від 10 грудня 2015 р. №889 "Про державну службу"

Ващенко К.О. - голова Нацдержслужби

Порядок присвоєння рангів державних службовців

Національне агентство України з питань державної служби

Проведення дисциплінарного провадження

Астапов А.О. - заступник директора Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Нацдержслужби

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Національне агентство України з питань державної служби

Профілактика та розв'язання міжособистісних конфліктів у професійній діяльності

Улунова Г.Є. – доцент кафедри психології Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат психологічних наук

Формування позитивного іміджу державного службовця

Улунова Г.Є. – доцент кафедри психології Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат психологічних наук

Етика та етикет державного службовця

Улунова Г.Є. – доцент кафедри психології Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат психологічних наук

Дресс-код у державних установах

Улунова Г.Є. – доцент кафедри психології Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат психологічних наук

Соціальна психологія запобігання корупційним правопорушенням

Улунова Г.Є. – доцент кафедри психології Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат психологічних наук

Психологія публічного виступу

Улунова Г.Є. – доцент кафедри психології Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка, кандидат психологічних наук

Вимоги до розробки програм

Павлова В.В. - начальник відділу аналізу обласних програм та бюджету виконавчого апарату обласної ради

Основні категорії та поняття теорії та історії державотворення

Семенов В.М. - заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи, доцент кафедри права Сумського державного університету

Конституція України – правова основа державного будівництва

Семенов В.М. - заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи, доцент кафедри права Сумського державного університету

Регулювання земельних відносин. Нове в земельному законодавстві України

Лях Ю.М. - начальник відділу ринку та оцінки земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області

Закон України "Про державну службу"

Макуха О.С. - начальник відділу кадрової роботи апарату Сумської облдержадміністрації

Права людини і громадянина в Україні

Семенов В.М. - заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи, доцент кафедри права Сумського державного університету

Ділова мова в українській мовній системі

Іваненко В.Ю. - начальник навчально-організаційного відділу Сумського центру післядипломної освіти

Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади

Коробка Т.П. - головний спеціаліст юридичного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації


Закон України "Про державну службу"

Макуха О.С. - начальник відділу кадрової роботи апарату Сумської облдержадміністрації

Особливості організації прийому громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги в Сумській обласній державній адміністрації

Думал О.С. - головний спеціаліст юридичного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації__________ _____________ __________ ______ ____ ______ ______________ __________ ________ ______ ________ _____ ________ _______ _____ _________ ____ ______ _____ ______ ___ __________ ____ _______ ______ ______ ______ ________ ______ ____ ________ ____ ________ _______ ______
ОПИТУВАННЯ
Чи має для Вас практичне значення підвищення кваліфікації
Так
Ні
Частково
Не замислювався
?????? ????? ??????
?????? ????? ??????
??????? ???? ??????
?????? ????????????????
?????? ??????? ????
?????? ?i??? ????
????????? ???????? ???????? ??????
???????? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????
{sape_links}