ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
«    Вересень 2011    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
КУРСИ ВАЛЮТ
Курсы валют Национального Банка Украины
АРХІВ НОВИНГрафік особистого прийому громадян


ГРАФІК
особистого прийому громадян

 директором Сумського центру післядипломної освіти

 

 

Дні прийому

Години прийому

Перший і третій четвер місяця

з 15.00 до 17.00

Другий і четвертий вівторок місяця

з 15.00 до 17.00

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян

 заступником директора Сумського центру післядипломної освіти

 

 

Дні прийому

Години прийому

Перший і третій понеділок місяця

з 15.00 до 17.00

Друга і четверта середа місяця

з 15.00 до 17.00

 Контакти


Категорiя: Контакти       Дата: 17-09-2011, 11:56      

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2.
тел: 62-03-58 – приймальня центру
факс: 63-27-26
e-mail: scpo_sumy@sm.gov.ua

Керівництво

1.

Варуха

Світлана Миколаївна

директор

7 поверх
к. 104

63-27-27

2.

Чечіль
Оксана Сергіївна

заступник директора

7 поверх
к. 103

63-27-26

Бухгалтерія

3.

Божкова
Наталія Іванівна

головний бухгалтер

7 поверх
к. 113

62-03-58

4.

Баранець
Вікторія Миколаївна

економіст з праці

7 поверх
к. 113

62-03-58

Навчальний відділ

5.

Кучменко
Юлія Володимирівна

начальник відділу

2 поверх
к. 3

62-03-25

6.

Ситник
Світлана Михайлівна

методист

2 поверх
к. 3

62-03-25

Навчально-методичний відділ

7.

Гученко
Ольга Вадимівна

начальник відділу

2 поверх
к. 3

62-03-25

8.

Бурятова
Діана Борисівна

методист

2 поверх
к. 3

62-03-25

Відділ технічних засобів навчання

9.

Сахно

Олена Миколаївна

начальник відділу

2 поверх
к. 3

62-03-25

10.

Яцура

Сергій Петрович

провідний фахівець

2 поверх
к. 4

62-98-14


Контроль знань


Категорiя: Контроль знань Система       Дата: 17-09-2011, 11:55      

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система контролю знань слухачів розрізняє види контролю, що можуть застосовуватися в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - вхідний, поточний, підсумковий.

Вхідний контроль покликаний визначити рівень знань, умінь та навичок, якими вже володіють слухачі, з метою визначення ступеня їх готовності до сприйняття нових програм, предметів, окремих модулів тощо.

Вхідний контроль варто проводити у формах співбесіди, тестування, анкетування, виконання професійних завдань тощо.

Підсумковий контроль проводиться для визначення якості засвоєння конкретного модуля чи навчальної програми, а також для загальної оцінки результатів навчання. Такий контроль організовується на рівні центру та здійснюється у різних формах: співбесіди, тестування, семінарського заняття, обміну досвідом роботи, заліку тощо.

Однією з можливих форм усіх трьох видів контролю знань є анкетування. Як одна з форм соціологічного дослідження, воно використовується для оцінки знань слухачів (найчастіше – як форма вхідного або підсумкового, інколи і як форма поточного контролю).

Анкетування може здійснюватись як викладачем, так і організаторами навчання.

Співбесіда – є основним методом виявлення рівня навчальних досягнень слухачів. У ході співбесіди систематизується та узагальнюється засвоєні знання, аналізуються помилки, виявляються прогалини у знаннях, використовуються оперативні та доцільні шляхи їх усунення тощо.

Тестування - проводиться як комплексна перевірка знань слухачів з модулів, передбачених навчальним планом. Тестування проводиться за питаннями, складеними відповідно до навчальної програми, з урахуванням такої форми організації навчання, як самостійна робота слухачів.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих слухачі готують тези виступів на  підставі індивідуально виконаних завдань.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Слухачам, які виконали навчальну програму та здали залік, видається свідоцтво (сертифікат) про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Матеріали для контролю з перевірки рівня знань
Вхідна анкета


З метою надання якісних освітніх послуг та формування професійних програм з урахуванням побажань і пропозицій слухачів Сумський центр післядипломної освіти здійснює вивчення індивідуальних навчальних потреб та інтересів слухачів шляхом їх попереднього опитування.

Завантажити картку слухача (pdf-файл можна редагувати)

 

Вхідна анкета
Завантажити картку слухача (pdf-файл можна редагувати)

 Підвищення кваліфікації


Категорiя: Підвищення кваліфікації       Дата: 17-09-2011, 11:54      

Підвищення кваліфікації

 

Швейцарсько-український освітній проект
 «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

 

На шляху до побудови європейського, демократичного суспільства Україні необхідно здійснити ряд системних перетворень. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що буда ратифікована 20 вересня 2014 року, ще раз підкреслила верховенство демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод. Імплементація зазначеної Угоди передбачена до 2017 року, а це означає велику роботу до практичної розбудови демократичного суспільства – впровадження системного підходу до вивчення публічних процесів, пов’язаних з реалізацією владних повноважень органів державного управління і місцевого самоврядування. Це вимагає формування системної парадигми демократичного врядування, яка органічно поєднала б у собі всі ці суспільні явища і процеси, породжені демократизацією державного управління.

Сучасна практика державного управління в Україні свідчить про неефективність традиційних механізмів державного управління та про необхідність запровадження нових концепцій публічного адміністрування  та менеджменту, що відповідають потребам часу. Це, зокрема “добре врядування”(англ. good governance), яке вважається необхідним елементом демократичного політичного режиму. Основною особливістю зазначеної концепції є побудова діяльності органів влади із залученням організацій громадянського суспільства та приватного сектору. Демократичний політичний процес має дати громадянам реальну можливість бути його учасниками. Для цього необхідно сприяти забезпеченню свободи дій та вираження особистості, адже "свобода і можливість для особи діяти і виражати себе становлять найважливіші показники чесного і вмілого управління". Це модель демократичного врядування, яка є на сьогодні найбільш привабливою для України, оскільки вона сприяє взаємодії держави і суспільства. Запровадження цієї моделі потребує відповідної політики, зокрема в галузі освіти.

У цьому контексті особливого значення набуває утвердження принципів демократичного врядування у місцевих громадах через поширення знань з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ). Освіта для розвитку демократії в Україні є комплексним напрямом державно-громадської діяльності, спрямованим на реалізацію впродовж життя людини широкого спектра підходів, програм, ініціатив, серед яких основне місце займають Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) та Освіта з прав людини (ОПЛ). В Україні реалізується низка ініціатив, спрямованих на посилення демократизації українського суспільства, розширення практики демократичного врядування.

Про проект

Однією з таких ініціатив є швейцарсько-український освітній проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»  (DOCCU), який реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2011-2014 роки, а саме в рамках її напрямку «Місцеве самоврядування і публічні послуги». Донором проекту є Швейцарска Конфедерація, а головним виконавцем  проекту - Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія).

Головною метою проектує підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні.  

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.

Перша фаза триватиме з 1 вересня 2013 року по 30 вересня 2015 року.

У ході впровадження проекту важливою є співпраця та підтримка Адміністрації Президента України, Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії педагогічних наук України, обласних державних адміністрацій, міжнародних і громадських організацій.

Проект передбачає поширену та поглиблену імплементацію ОДГ/ОПЛ для досягнення наступних цілей:

- Посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ.

- Реалізація принципів «доброго управління» шляхом поширення знань про ОДГ/ОПЛ серед державних службовців за допомогою впровадження відповідного навчального курсу в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.

- Посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Проект DOCCU має на меті впровадити ОДГ/ОПЛ на національному, регіональному та місцевому рівнях серед державних службовців та освітян, поділившись відповідними знаннями та практичним досвідом, які стануть доступними широкому загалу за допомогою стаціонарних та дистанційних форм навчання, а також поширення знань через засоби масової інформації і випуск спеціальних публікацій для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та освітян.

Задача DOCCU – сприяти створенню середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини, гендерна рівність, збалансований розподіл повноважень та економічна стабільність. Належне управління та гендерна рівність є пов’язаними темами, яким ШАРС приділяє особливу увагу. Хоча обидва поняття закріплені законом, треба докласти багато зусиль для мінімізації розриву між теорією закону та реальною дійсністю.

Семінари та тренінги

НАДУ забезпечує впровадження Компоненту 1 «Державні службовці» проекту DOCCU на національному рівні. Проект спрямовано на розбудову громадянського суспільства в Україні з метою:

- посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ;

- реалізації принципів Good governance (належного врядування) шляхом поширення освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) серед державних службовців;

- створення і впровадження навчального курсу з ОДГ/ОПЛ в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;

- посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Діяльність за проектом у 2014-2015 рр. передбачає проведення в НАДУ циклу з трьох триденних семінарів-тренінгів та розроблення навчального курсу з ОДГ/ОПЛ для програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях. У 2015 році діяльність за проектом передбачає навчання на семінарах-тренінгах 40 нових майстер-тренерів з ОДГ/ОПЛ для державних службовців, та безпосереднє впровадження курсу з ОДГ/ОПЛ у систему підготовки державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в України.

Програму семінару-тренінгу розроблено відповідно до Хартії Ради Європи про виховання демократичної громадянськості та освіти в області прав людини, яка була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року, з урахуванням рекомендацій та матеріалів посібників з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.

Тематика дидактичних семінарів для тренерів з підготовки державних службовців з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, а також впровадження модуля «Демократичне громадянство» за у проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» включає навчання за трьома блоками.

БЛОК 1. Освіта з питань демократичного громадянства і демократичне врядування

- Демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства .

- Демократія: зміст і особливості. Сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування

- Освіта для демократичного громадянства та Освіта з прав людини.

БЛОК 2. Демократичне врядування як концепція державного управління в Україні

- Сучасні концепції державного управління та державної служби.

- Розвиток професійних компетентностей  державних службовців

- Демократичне врядування у щоденній практиці роботи державних службовців : переваги, проблеми, виклики та становлення.

БЛОК 3. Основи викладання курсу ОДГ/ОПЛ для державних службовців

- Навчання демократії та прав людини. Методика викладання ОДГ / ОПЛ.

- Професійні компетентності, які необхідні тренерам  для викладання курсу ОДГ/ОПЛ.

- Укладання власного портфоліо тренера для підготовки державних службовців з ОДГ/ОПЛ.

Участь у проекті візьмуть державні службовці, викладачі, працівники регіональних Центрів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. В майбутньому проект передбачатиме навчання означених категорій слухачів за дистанційною та заочно-дистанційною формою.

Сподіваємось, що реалізація швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU) сприятиме утвердженню демократичних принципів державного управління, розвитку усвідомленого громадянства.

Більше інформації про проект Ви знайдете на сайті https://doccu.in.ua.


Навчальна література


  МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ЦЕНТРУ

 

  2007 рік  

Англійська мова

Голубкова Н.Л. – старший викладач кафедри практики англійської мови СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

  2009 рік  
Перші кроки до ділової англійської мови

Голубкова Н.Л. – старший викладач кафедри практики англійської мови СумДПУ ім. А.С. Макаренка
Коваленко А.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології СумДПУ ім. А.С. Макаренка
Голубкова І.В. – асистент національного координатора МОП в Україні (Представництво ООН)

Психологія розвитку ключових професійних компетенцій державних службовців

Улунова Г.Є - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету, кандидат психологічних наук 

 

2012 рік

 

Психологія публічного виступу державних службовців

Улунова Г.Є - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету, кандидат психологічних наук 

 

2014 рік

 

Лідерство: сучасні підходи до управління на місцевому рівні

Гученко О.В. – начальник навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти, магістр з адміністративного менеджменту

Протидія торгівлі людьми

Кучменко Ю.В. - начальник навчального відділу Сумського центру післядипломної освіти, магістр з адміністративного менеджменту 

Ділова мова в українській мовній системі. Навчально-дидактичний посібник. Частина І. Фонетика. Графіка. Лексикологія

Іваненко В.Ю. – заступник начальника управління - начальник відділу діловодства управління документального забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління 

Ділова мова в українській мовній системі. Навчально-дидактичний посібник. Частина ІІ. Морфологія

Іваненко В.Ю. – заступник начальника управління - начальник відділу діловодства управління документального забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління 

 

2015 рік

 

Електронні таблиці Microsoft Excel 

Чечіль О.С. - заступник директора Сумського центру післядипломної освіти, магістр державного управління 

 

2016 рік

 

Методичні матеріали щодо розвитку зеленого туризму в Сумській області

Мельник О. П. – начальник управління культури Сумської обласної державної адміністрації

Ігнатченко А. М. – заступник начальника управління культури Сумської обласної державної адміністрації 

Бурятова Д. Б. – методист навчально-методичного відділу Сумського центру післядипломної освіти 

 

2017 рік

 

Побудова єдиної системи управління як головний фактор досягнення результату

Чаусовська С. І. – заступник керівника апарату - начальник управління організаційної діяльності апарату Сумської обласної державної адміністрації

Макуха О. С. начальник управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Лебідь Н. В. начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління

Василенко О. М. заступник начальника відділу роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації 

Методичні рекомендації щодо проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у місцевих державних адміністраціях (коментарі, зразки, роз’яснення)

Макуха О.С. – начальник управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління

Бєляєв А.О. – заступник начальника управління з питань персоналу персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації

  2018 рік  
Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні 

Мироненко Т.Є. - провідний інспектор з питань запобігання і виявлення корупції Сумського обласного центру зайнятості, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Сумського національного аграрного університету, кандидат юридичних наук 


Електронне урядування: базовий курс 

Колосок С.І. - доцент кафедри управління Сумського державного університету, кандидат економічних наук, доцент 


Інноваційні технології управління в умовах регіонального розвитку 

Ілляшенко Н.С. - доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кандидат економічних наук 


Ефективні технології управління в органах публічної влади: інформаційний провайдинг 

Луценко С.М. - доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат наук з державного управління, доцент 

Ніколаєнко С.П. - старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Оцінювання результатів службової діяльності: крок за кроком 

Гаврилюк М.П. - заступник начальника міжрегіонального управління Національного агенства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях, магістр державного управління 

Чечіль О.С. - заступник директора Сумського центру післядипломної освіти, магістр державного управління 

  2019 рік  
Європейська та євроатлантична інтеграція України (сучасний стан і перспективи)  Юрченко О.Ю. - доцент кафедри Київського інституту бізнесу і технологій, кандидат економічних наук 
Ефективні технології управління: прийняття рішень органами публічної влади 

Луценко С.М. - доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат наук з державного управління, доцент 

Ніколаєнко С.П. - старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Рівність прав та можливостей жінок і чоловіків 

Кучменко Ю.В. - начальник навчального відділу Сумського центру післядипломної освіти, магістр з адміністративного менеджменту 


Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян  Лебідь Н.В. - начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління, бізнес-адміністрування 

Методичні рекомендації з питань підготовки службових документів та організації контролю за їх виконанням 

Котляр І.Ю. - начальник управління документального забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації 

Іваненко В.Ю. - заступник начальника управління - начальник відділу діловодства управління документального забезпечення апарату Сумської обласної державної адміністрації 

Макуха О.С. - начальник управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації 

Нікітіна В.А. - начальник відділу моніторингу та контролю апарату Сумської обласної державної адміністрації 


Навчально-методичні матеріали


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Матеріали до семінару "Стратегічний та проектний підхід в управлінні регіональним та місцевим розвитком"


Матеріали до семінару «Документоведення в управлінській діяльності»

 

 

Методичні матеріали для слухачів семінару "Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній службі"

 

Методичні матеріали для слухачів постійно діючого семінару "Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній службі" - для державних службовців, відповідальних за ведення кадрової роботи в місцевих органах влади

 

Методичні рекомендації з питань підготовки службових документів

 


  Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян

 

  

ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Інтерактивні технології навчання

Луценко С.М. – доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Самоуправління

Луценко С.М. – доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Професійна компетентність

Луценко С.М. – доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Медіаграмотність громадян

Луценко С.М. – доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Етика та етикет у державній установі 

Улунова Г.Є. - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету, кандидат психологічних наук 


Дрес-код у державних установах 

Улунова Г.Є. - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету, кандидат психологічних наук 


Профілактика та розв'язання міжособистісних конфліктів у професійній діяльності 

Улунова Г.Є. - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету, кандидат психологічних наук 


Психологія публічного виступу 

Улунова Г.Є. - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету, кандидат психологічних наук 


Інноваційний розвиток та інвестиційна діяльність в регіоні

Ілляшенко Н.С. - доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кандидат економічних наук 

 

Гендерний підхід у соціальній роботі з проблемою домашнього насильства 

Луценко О.А. - доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, директор науково-дослідницького центру гендерної освіти, кандидат філософських наук 


Модель сучасного лідерства

Луценко С.М. – доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Мистецтво ділового спілкування 

Улунова Г.Є. - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету, кандидат психологічних наук 


Корпоративна культура. Імідж службовця 

Мироненко Т.Є. - провідний інспектор з питань запобігання і виявлення корупції Сумського обласного центру зайнятості, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Сумського національного аграрного університету, кандидат юридичних наук 

 

Стратегічний та проектний підхід в управлінні регіонального та місцевого розвитку 

Медвідь В.Ю. - професор кафедри економіки Сумського національного аграрного університету, доктор економічних наук 


Сучасні проблеми державного управління 

Семенов В.М. - доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, кандидат наук з державного управління, доцент 
__________ _____________ __________ ______ ____ ______ ______________ __________ ________ ______ ________ _____ ________ _______ _____ _________ ____ ______ _____ ______ ___ __________ ____ _______ ______ ______ ______ ________ ______ ____ ________ ____ ________ _______ ______
ОПИТУВАННЯ
Чи має для Вас практичне значення підвищення кваліфікації
Так
Ні
Частково
Не замислювався
?????? ????? ??????
?????? ????? ??????
??????? ???? ??????
?????? ????????????????
?????? ??????? ????
?????? ?i??? ????
????????? ???????? ???????? ??????
???????? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????
{sape_links}